top of page
  • תמונת הסופר/תהדס

פראנה ונשימה בזמן מאתגר - פוסט לקורונה

שלום לכולם,

בימים מאתגרים אלה, נושא הנשימה עולה לכותרות בשיחת היום,

זהו נושא שמאז ומתמיד היה מרכזי מאין כמוהו בראייה היוגית.

החשיבות שמעניקה היוגה לנושא קשורה למושג ושמו "פראנה".

אולי אתם שואלים -

איך זה מתורגם ברמה הפרקטית לימינו אלה?

בספרות היוגית וגם יסודיאן סלווארג'אן מסביר שפראנה היא הכוח המניע הראשי ביקום. היא מניעה מיליוני גופים שמימיים. כשם שהיא הדופק של החיים אשר פועם בכל יציר נברא, היא גם נוכחת בתוך גופנו, ובאמצעות מנגנון הנשימה שלנו - הפראנה נוסכת בנו חיים. היא זורמת דרך הגוף.

למעשה, אין בתוך הגוף שום כוח אחר אשר יכול לשוות לה בעוצמתה.

אם הנשימה שלנו היא בדרך כלשהי לקויה הביטוי של החיים או כוח החיים, כלומר אותה פראנה, גם הוא נשאר לקוי.


פראנה מביאה את עצמה לידי ביטוי בתוך הגוף שלנו כהתגלמויות של בריאותנו, מחשבתנו, הדיבור וכן כל פעולה שלנו.

לכן יש קשר בין אופן הנשימה להתנהלות היומיומית שלנו.

כאן נכנס ההיבט הפרקטי החשוב כל כך.

נשימה לקויה מלווה תמיד במחשבות לא מאוזנות ופעולות בעלות אופי כאוטי, נטול שיטתיות, חסר מנוח.

התוצאות של הפרעה כזאת בפראנה מתבטאת בהפרעות בגוף הפיזי, כלומר במחלה.

לעומת זאת, נשימה מודעת וטבעית מחזירה את המחשבות לכוונונן הטבעי והמקורי.

נשימה מודעת וטבעית מביאה את הכוחות החיוניים בתוכנו למצב של שיווי משקל.

נשימה מודעת וטבעית משפיעה לטובה על הזרמת החמצן לאיברים הפנימיים בגופנו.

לכן חשוב כל כך תמיד, אך במיוחד בימים אלה - להיעזר ביוגה לצורך תירגול נשימה מודעת.


בסרטון הבא מודגם אופן ביצוע נשימת יוגי מלאה, שהוא הבסיס לאימון ב"פראנה - יאמה", תרגילי בקרת הנשימה היוגיים.

אני מזמינה אתכם לתרגל איתי וכן לשתף עם אהוביכם וקרוביכם בימים אלה.בברכה לימים טובים

אורך נשימה ואורך רוח

הדס

תגובה 1

1 Comment


irit736
May 13, 2020

האם בנשימת יוגי נושפים ונושמים מהאףאו מהפה?

Like
bottom of page