top of page
לוטוס - פאדמאסנה (PADMASANA)

זוהי התנוחה הקלאסית המיועדת ליושבים במדיטציה.

הסימטריה השלמה המתקיימת בישיבה זו מגבירה את ההרמוניה של חלוקת הכוחות בגוף, ושומרת על איזון האנרגיות של "הא" (שמש) ו"תא" (ירח). פאדמאסאנה מתאימה ביותר לביצוע תרגילי נשימה,

הגו נשמר זקוף באופן טבעי וקל לבצע בה את כל הבנדהות.

 

   יתרונות התרגיל   

 • הסדרת פעילות מערכת העיכול.

 • הסדרת פעילות מחזור הדם.

 • הרגעה כללית של מערכת העצבים.

 • הטבה לשריר הלב.

 • עמדת מוצא מצויינת לתירגול פראניאמה (תרגילי נשימה).

 • התנוחה בהא הידיעה למדיטציה ולעוררות הקונדליני.

 • בכתבי היוגה מצוין כי תנוחה זו ממגרת את כל המחלות.

 

   ממה להימנע:   

 • כיפוף מאומץ של הברכיים כלפי הרצפה.

 • אימוץ שרירי הגב במקום הרפייתם (למתקשים מומלץ להגביה את הישבן באמצעות ישיבה על כרית).

 • הפסקת נשימה שלא לצורך או נשימה מהירה מדי.

 • אימוץ אקטיבי של הירכיים במקום לתת להם לשקוע לעבר הרצפה בפאסיביות.

 • נשימת פה במקום נשימת אף בפה סגור.

תנוחת משולש יוגה
bottom of page